Digitaalinen kaupankäynti puutuotealalla

eWood

Alkamispäivä

26.03.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää puutuotealan mikro- ja PK-yrityksille toteutuskelpoisen sähköisen kaupankäynnin ja markkinoinnin strategian pääkohdat. Tutkimukseen kuuluu puutuotealan yrittäjille ja muille päättäjille suunnattuja haastatteluja ja kyselyjä, joiden pohjalta laaditaan yhteenveto yhdessä toimialan edustajien kanssa digitaalisen kaupankäynnin eri välineiden käyttömahdollisuuksista toimialan omasta näkökulmasta ja niihin liittyvistä koulutustarpeista.