Evoluutio männyn (Pinus sylvestris) geeniverkostoissa – implikaatiot puunjalostukselle

EvoGeNeBreed

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Metsänjalostuksen tukena voidaan hyödyntää tietoa puiden ominaisuuksia määrittävistä geeneistä. Tällaista tietoa voidaan hankkia tutkimalla luonnossa havaittavaa geneettistä vaihtelua. Tässä projektissa tarkastellaan erityisesti puun laatuun liittyvissä geeniverkostoissa tapahtunutta evoluutiota männyllä (Pinus sylvestris).

Tuotokset

DNA-sekvenssimuuntelun perusteella voidaan arvioida, millaisia evolutiivisia paineita geeneihin kohdistuu. Geeniverkostojen tutkiminen kokonaisuudessaan tuo lisää tietoa geenien välisistä interaktioista. Tässä projektissa keskitytään erityisesti tarkastelemaan näitä geenien välisiä suhteita ja yhteisevoluutiota, ja miten tämä tulisi huomioida metsänjalostuksessa. Aineisto kerätään eteläsuomalaisesta luonnonpopulaatiosta.