Skenaariot Euroopan ja pohjoismaiden metsäbiotaloussektorille

Euroopan metsäbiotalousskenaariot

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

30.04.2018

Tavoitteet

Hanke täsmentää ja tutkii skenaarioita metsäbiomassan kysynnälle materiaaleihin ja energiaksi. Energian osalta tarkastelun kohteena on paitsi biosähkön ja -lämmön tuotanto, myös mm. nestemäisten biopolttoaineiden valmistus. Metsäteollisuustuotteiden ja bioenergian tuotannon lisäksi tarkastelun alla ovat raakapuun hinta ja hakkuut, lopputuotteiden hinnat, maiden välinen kauppa ja metsävarannon kehitys.
Hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään tarkasteluun käytettävää globaalia metsäsektorimallia.

Tuotokset

Artikkelit