EU:n vesipuitedirektiivi

EU:n vesipuitedirektiivi

Alkamispäivä

01.01.2000

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa hoidetaan vesien- ja merenhoitolaissa ja vesienhoitoasetuksessa kalataloushallinnolle ja tutkimuslaitokselle määrättyjä vesien ekologisen tilan kalastoperusteista luokittelua koskevia pysyviä tehtäviä MMM:n asettaman tulostavoitteen mukaisesti. Koska luokittelun kehittämistyö on pääosin valmistunut, niin nykyinen toiminta kohdistuu pääosin vpd-seuranta-aineistoihin pohjautuvaan tieteelliseen julkaisemiseen, jossa kansallinen (HY, JY, Syke) ja kansainvälinen (NINA/Norja, EU:n jäsenmaiden vpd-työryhmät) yhteistyö on tärkeää. HUOM: tämä hanke on tarkoitus yhdistää vpd-kalastoseurannat hankkeeseen vuoden 2016 alusta. Sen jälkeen Luken kaikki vpd-työ hoidetaan yhden projektin puitteissa.