Kalanjalostus

EU-TIKETI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2099

Tiivistelmä

Kalajalosteiden tuotanto -tilasto sisältää tietoa kalajalosteisiin käytetyistä kalamääristä sekä jalostusyritysten lukumääristä. Tilastossa esitetään kalanjalosteissa käytetyt kalaraaka-aineen määrät sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrät tuotemuodoittain ja raaka-ainemuodoittain sekä kotimaisesta kalasta että tuontikalasta.