Kalanviljely

EU-TIKETI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2099

Tiivistelmä

Vesiviljelytilasto sisältää tiedot ruokakalan-, elintarvikemädin ja kalanpoikastuotannon määristä ja niiden arvosta, toimivien kalanviljely-yritysten, kalanviljelylaitosten luonnonravintolammikkoviljelijöiden määristä sekä tuotantotilojen määristä. Viljelytuotanto esitetään kalalajeittain ja alueittain, poikastuotanto lisäksi kokoluokittain.
Vesiviljelytilasto on kokonaistutkimus. Tuotantotiedot kerätään kaikilta kalan- ja ravunviljelijöiltä postikyselyllä.