Kalastajahinnat

EU-TIKETI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2099

Tiivistelmä

Kalantuottajahinta -tilasto sisältää tietoa kalatukkujen kalastajille maksamista kalan keskihinnoista sekä maihintuotujen kalaerien määristä. Hintatiedot koskevat Suomen merialueen satamiin purettuja kalaeriä sekä sisävesien osalta muikkua. Kalojen tuottajahinnat esitetään kalalajeittain, kokoluokittain, alueittain ja kuukausittain. Hintoja esitetään myös kalan käsittelyasteittain. Tiedot perustuvat kalatukkujen ilmoittamiin tietoihin.