Ammattikalastus merellä

EU-TIKETI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2099

Tavoitteet

Kaupallinen kalastus merellä -tilaston laatiminen ja aineistoon liittyvien tietopyyntöjen toteuttaminen.

Tuotokset

Kaupallinen kalastus merellä -SVT-tilasto, Luonnonvarakeskuksen PxWeb- tilastotietokanta, kansainväliset tilastotietokannat.