Vapaa-ajankalastus

EU-TIKETI

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2099

Tiivistelmä

Vapaa-ajankalastus -tilasto sisältää tietoa vapaa-ajankalastajien lukumäärästä, pyydysten käytöstä sekä saaliista. Tilastossa esitetään kalastaneiden asuntokuntien ja henkilöiden lukumäärät, eri pyydyksiä käyttäneiden lukumäärät, pyyntipäivien määrät sekä saalis lajeittain, pyydyksittäin ja alueittain.