EU-TIKE Tilastot ja taloudelliset tiedot

EU-TIKE tilastot ja taloudelliset tiedot

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2025

Rahoittajat

Tavoitteet

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelman tilastollisten ja taloudellisten tietojen keruu (kalastus, vesiviljely, kalanjalostus), tilastointi, tietojen toimitus ja raportointi sekä näihin liittyvä tietokantakehitys. Tilastollisessa ja taloudellisessa tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoa kalastus-, vesiviljely- ja kalanjalostusyritysten tuotannosta, toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Tilastolliset ja taloudelliset parametrit on kuvattu EU:n tiedonkeruuasetuksessa. Kerätyt tiedot toimitetaan komissiolle tietopyyntöjen mukaisesti. Lisäksi tiedoista laaditaan aihealueen SVT-tilastot sekä Kalatalouden toimialakatsaus-raportti. Hankkeen puitteissa osallistutaan tiedonkeruuohjelman sisältöjen kehittämiseen ja tietojen käyttöön sekä analysointiin EU-työryhmissä. Tiedonkeruuohjelmaan sisältyvä velvoite tietokannan määrittelystä, rakentamisesta ja ylläpidosta on tilasto- ja taloustietojen osalta sisällytetty tähän hankkeeseen.

Tuotokset

Suomen viralliset tilastot: Kaupallinen kalastus merellä, Vesiviljely, Vapaa-ajankalastus, Kalan tuottajahinnat. Lisäksi Kalatalouden toimialakatsaus.