EU-TIKE, tilastot vanha

EU-TIKE, tiltal vanha

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelman tilastollisten ja taloudellisten tietojen keruu (kalastus, vesiviljely, kalanjalostus), tilastointi, tietojen toimitus ja raportointi sekä näihin liittyvä tietokantakehitys. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma (EY 199/2008) edellyttää, että jäsenmaat tuottavat yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan, myös elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilanteesta. Tietoja käytetään mm. yhteisen kalastuspolitiikan tueksi tehtävissä tieteellisissä analyyseissä ja neuvonannossa. Tilastollisessa ja taloudellisessa tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoa kalastus-, vesiviljely- ja kalanjalostusyritysten tuotannosta, toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Tilastolliset ja taloudelliset parametrit on kuvattu EU:n tiedonkeruuasetuksessa. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty komission asetuksessa (EY) N:o 665/2008 ja komission päätöksessä N:o 2010/93/EU. Kerätyt tiedot toimitetaan komissiolle tietopyyntöjen mukaisesti. Lisäksi tiedoista laaditaan aihealueen SVT-tilastot sekä Kalatalouden toimialakatsaus-raportti. Hankkeen puitteissa osallistutaan tiedonkeruuohjelman sisältöjen kehittämiseen ja tietojen käyttöön sekä analysointiin EU-työryhmissä. Tiedonkeruuohjelmaan sisältyvä velvoite tietokannan määrittelystä, rakentamisesta ja ylläpidosta on tilasto- ja taloustietojen osalta sisällytetty tähän hankkeeseen.