EU-TIKE, lohen jokiseurannat

EU-TIKE, lohen jokiseurannat

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2027

Rahoittajat

Tavoitteet

Kerätään tietoa jokiseurantojen avulla lohikantojen tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on tukea EU:n yhteisen kalastuspolitiikan toteutumista.

Tuotokset

Tuotetaan tieto Simo-, Tornion- ja Utsjoen nousulohimääristä, jokipoikasten tiheyksistä, vaelluspoikasmääristä, jokisaaliista ja sen koostumuksesta.