EU-TIKE vaelluskalojen jokiseurannat

EU-TIKE LUVA vaellus

Alkamispäivä

01.01.2021

Päättymispäivä

31.12.2027

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Arvioidaan lohi-, meritaimen- ja ankeriaskantojen tilaa ja kantoihin vaikuttavia tekijöitä sekä etsitään keinoja kantojen hoitoon, elvyttämiseen ja kestävään kalastukseen. Keskeisiä seurantamenetelmiä ovat: kalastus- ja saalistilastointi, yksilömäärien laskeminen kaikuluotauksella, videokuvauksella ja tutkimuspyynneillä, poikastiheyksien arviointi sähkökoekalastuksin sekä suomu- ja luutumanäytteiden analysointi. Luke toteuttaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten vesialueiden omistajien, Suomen, Ruotsin ja Norjan kalatalousviranomaisten ja kalastajien kanssa. Tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja kantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn tueksi sekä täyttää kansainvälisten sopimusten Lukelle asettamat velvoitteet. Tietoa hyödyntävät muun muassa Kansainvälinen Merentutkimusneuvosto (ICES), North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO), BALTFISH, Euroopan komissio, Suomen, Ruotsin ja Norjan kalataloushallinnot, virkistys- ja ammattikalastusjärjestöt sekä kansalaisjärjestöt ja vesialueiden omistajat.