EU:n haitallisten vieraslajien 2. täydennyslistan lajien levinneisyys, leviämisväylät, riskit ja torjuntatoimien priorisointi

EU-HAVI3

Alkamispäivä

01.02.2020

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen lähtökohtana on EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain toimeenpano, mikä edellyttää selvityksen tekemistä EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien lajien levinneisyydestä ja mahdollisista hallintatoimenpiteistä sekä leviämisväyläanalyysia ja siihen liittyvää toimenpidesuunnitelmaa. Hankkeessa vastaavat suunnitelmat tehdään 2. lisälistan eli 17* lajin osalta vastaavasti kuin EU-HAVI2-hankkeessa (2018).

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi ja leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi EU-luettelon 2. lisälistan lajeille