EU:n haitallisten vieraslajien 1. täydennyslistan lajien levinneisyys, leviämisväylät ja hallintatoimenpiteet

EU-HAVI2

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeen lähtökohtana on EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain toimeenpano, mikä edellyttää selvityksen tekemistä EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien lajien levinneisyydestä ja mahdollisista hallintatoimenpiteistä sekä leviämisväyläanalyysia ja siihen liittyvää toimenpidesuunnitelmaa. EU-luettelon 37 lajin osalta nämä on tehty aiemmissa EU-HAVI- ja VISAKE-hankkeissa. EU-HAVI2-hankkeessa vastaavat suunnitelmat tehdään 1. lisälistan eli 12 lajin osalta.

Tuotokset

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi ja leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi EU-luettelon 1. lisälistan lajeille