EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a resource-efficient Bioeconomy in Europe (S2Biom)

EU 7. PO S2Biom Delivery of sustainable

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

30.11.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea kestävää biomassan hankintaa paikallisesti, alueellisesti ja koko Euroopan tasolla. Tähän pyritään kehittämällä strategioita ja tiekarttoja sekä Internet-pohjaista karttakäyttöliittymään biomassapotentiaalien tarkasteluun. Luken tehtävänä hankkeessa on metsäbiomassojen hankintakustannusten laskenta ja logistiikka.