Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi

ETUVA

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.05.2019

Tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Euroopan komission 4.2.2014 annetun päätöksen C(2014)510 mukaisten tukitoimenpiteiden toteuttamista ja vaikutuksia Etelä-Suomen maatalouden yhdentymiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Tuotokset

Tutkimusraportti