Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla

eTu

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tutkitaan, miten eri sähkön- ja lämmöntuotannon järjestelmien yhdistäminen samaan kohteeseen voisi luoda mahdollisuuden taloudellisesti järkevällä tavalla tuottaa energiaa sekä ohjata kuormaa maatiloilla, puutarhoilla sekä maaseudulla sellaisilla alueilla, joilla yhdyskuntarakenne ja elinkeinotoiminnan määrä sen mahdollistaisivat mikroverkkoja hyödyntäen sekä kilpailuedun luominen sekä kehittyville maaseutuyrityksille että sähkön- ja lämmöntuotantojärjestelmien kehittäjille.

Tuotokset

Webinaarityyppisiä nauhoitettuja tutkimustulosten esittelytapahtumia (6 kpl/v), keskustelun avauksia niin poliittisten päättäjien kuin suuren yleisönkin mielenkiinnon herättämiseksi tutkimushankkeen teemoista sosiaalisessa mediassa (4 kpl/v), teemoittaisia tutkimusaikataulun mukaan päivittyviä tietopakettikokonaisuuksia sivustoilla (6 kpl/v) sekä neljä julkaisua hankeaikana ja vuoden kuluessa sen päättymisestä.