Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO 2008-2025) seuranta ja vaikutukset

Etelä-Suomen metsien monimuoto

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2020