Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely

Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen fokus on poiminta- ja pienaukkohakkuiden käyttökelpoisuus ja sen reunaehdot ja seuraukset kestävässä metsätaloudessa. Hankkeessa tuotetaan ja kootaan tietopohja eri-ikäisrakenteisten ja kaksijaksoisten metsien kasvatuksen toimintamalleille erilaisissa metsissä. Tutkimuksissa pyritään löytämään vastaukset käytännön kannalta olennaisimpiin kysymyksiin, joita ovat poiminta- ja pienaukkohakkuun metsänhoidollinen toimivuus, puuntuotos, korjuumenetelmien toimivuus ja kustannukset, puuaineen ja puutavaran laatu.