Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen harvaan asutulla maaseudulla

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveysp

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.10.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tämän hankkeen tarkoituksena on tutkia ennalta ehkäisevien sote-palvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta:
•TP1: Mitä varsinaisten sote-palvelujen tarvetta ennalta ehkäiseviä palveluja ja muuta toimintaa harvaan asutulla maaseudulla on? Miten nämä palvelut suhteutuvat eri kohderyhmiin? Mitkä ennaltaehkäisevät palvelut ovat yleisimpiä?
•TP2: Mitkä ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja harvaan asutulla maaseudulla?
•TP3: Mitä kustannussäästöjä ennaltaehkäisevä toiminta tuo harvaan asutulla maaseudulla? Miten maaseudun erityisolosuhteen näkyvät kustannuksissa?

2) Toteutus
Yhteistyönä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja LUKE
3) Tuotokset
-
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
-
5) Asiakkaat
-