Enerwoods

Enerwoods

Alkamispäivä

01.11.2011

Päättymispäivä

01.10.2015

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa MMM:n ja Metlan/Luke tulossopimuksen mukaisesti asiakkaille (metsä- ja energiateollisuus, puunkorjuu- ja kuljetusyritykset) tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita, jotka parantavat näiden elinkeinojen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Hankkeessa kehitetään Luonnonvarakeskuksen strategian ja tutkimusagendan mukaisesti resurssitehokkaita tuotantotapoja ja liiketoimintamalleja sekä kehitetään tuotteita ja palveluita, jotka luovat lisäarvoa elinkeinoille._x000D__x000D_Hankkeen tavoitteena on _x000D__x000D_1. Koota ja levittää tutkimustuloksia pohjoismaisen metsätalouden vahvistamiseksi biomassan tuottajana kustannustehokkaissa uusiutuvan energian tuotantojärjestelmissä ja_x000D__x000D_2. Kehittää ja suositella suuren tuotoksen takaavia metsänhoitomenetelmiä, käytäntöjä ja strategioita_x000D_-arvioimalla nykyistä ja tulevaa tuotosta pohjoismaisissa metsissä_x000D_-arvioimalla puulajivalinnan ja metsänjalostuksen (alkuperät, kloonit) mahdollisuuksia_x000D_-arvioimalla lannoituksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia_x000D_-varmistamalla ympäristoarvot (ravinteet ja kasvihuonekaasutase)_x000D_-huomioimalla ilmastonmuutoksen ja epävarman tulevaisuuden aiheuttamat mahdollisuudet ja riskit (riskienhallinta)._x000D__x000D_Luken tehtävänä hankkeessa on toimitusketjujen ja logistiikan optimointi pitäen silmällä tulevaisuuden haasteita:_x000D_-suurempi puubiomassan tuotanto_x000D_-pitkän matkan kuljetukset_x000D_-täsmätoimitukset_x000D_-päästöjen vähentämisen ja hiilen sidonnan suhteiden analysointi._x000D_