Korkeaenergisen rehun vaikutus varhaiskasvuun, nahkontapainoon, karvanlaatuun ja hyvinvointiin minkillä (Neovison vison)

Energiaminkki Korkeaenergisen

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Minkinpennut siirtyvät syömään kiinteää rehua noin neljän viikon iässä. Varhaiskasvun ruokinnalla on olennainen merkitys pennun myöhemmälle kasvulle ja kehitykselle. Varhaiskasvulla saattaa olla vaikutusta myös eläinten loppupainoihin ja karvanlaatuun. Suomessa rehun energiapitoisuus varhaiskasvuvaiheessa on yleensä noin 13 MJ/kg. Tanskassa syötetään huomattavasti korkeampienergistä rehua (jopa 17 MJ/kg). Tanskassa minkinpennut ovat yleisen käsityksen mukaan myös suurempia kuin meillä Suomessa. Tämä saattaa johtua sitä, että niitä syötetään korkeaenergisellä rehulla jo varhaiskasvuvaiheessa. Tehokkaalla varhaiskasvuruokinnalla voi olla suuri taloudellinen merkitys tarhaajille. Tutkimuksessa selvitetään korkeaenergisen rehun vaikutusta varhaiskasvuun, nahkontapainoon, karvanlaatuun ja hyvinvointiin minkillä. Hypoteesina on, että korkeaenerginen rehu parantaa varhaiskasvua ja lisää nahkontapainoa sekä parantaa karvanlaatua. Sillä voi olla myös myönteisiä hyvinvointivaikutuks Koe tehdään Tutkimustila Luova Oy:llä yhdessä MTT kanssa. Koe-eläiminä standard- tyypin minkit. Koeryhmät ovat seuraavat: (1) Perusrehu, energiapitoisuus noin 13 MJ/kg, (2) Korkea-energinen rehu, energiapitoisuus noin 17 MJ/kg. Korkea-energinen rehu valmistetaan lisäämällä perusrehuun rasvalisä (esim. soijaöljy:? tarvitaanko lisäksi valkuaistiivistettä, tehtävä etukäteen rehuanalyysi jotta nähdään energian ja valkuaisen määrä). Koe aloitetaan touko/kesäkuussa 2015 ja se päättyy nahkontaan marras/joulukuussa 2015. Kokeeseen valitaan penikointivaiheessa vähintään 50 emää. Syntyvistä pennuista muodostetaan koeryhmät. Tavoitteena on, että pennut alkavat syödä koerehuja noin 4 viikon iässä. 8 viikon iässä pennut vieroitetaan ja muodostetaan uros/naaras-parit per häkki. Tässä vaiheessa kumpaankin koeryhmään tulee 40 uros/naarasparia. Molempien koeryhmien eläimet ruokitaan pituuskasvun päätyttyä syyskuusta alkaen normaalilla minkinrehulla. Mitattavat muuttujat ovat seuraavat: -pentujen painonkehitys, ensimmäinen punnitus noin 4 viikon iässä, sen jälkeen 2 viikon välein 5 kertaa. Sen jälkeen noin kerran kuukaudessa nahkontaan saakka -eläimet ruokitaan vapaasti ad libitum, elokuussa tehdään 5 päivän rehunkulutusseuranta. Mitataan syöty ja tähteeksi jäänyt rehu -hemoglobiini syyskuussa ja nahkonnan yhteydessä -yleinen terveydentila (sairaudet, ulosteen laatu yms.) -pentukuolleisuus välillä 4-8 viikkoa -käyttäytyminen: visuaalinen havainnointi syyskuussa (stereotypiat, aktiivisuus) -luonnetestit syyskuussa (tikkutesti, pallotesti) -nahkontapainot -obduktio nahkonnan yhteydessä: punnitaan maksa, sydän, perna -nahka-arvostelu