EMKR korkean lisäarvon kalatuotteet

EMKR-lisäarvo

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet

Ohjelman päätavoite on aikaansaada taloudellista kasvua kalastuselinkeinolle
kehittämällä lisäarvotuotteita silakasta ja vähäarvoisista kalalajeista ja niiden sivuvirroista.

Tuotokset

Uusia lisäarvotuotteita silakasta, muista vähäarvoisista kaloista ja sivuvirroista. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia.