Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

ElSi

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.07.2020

Rahoittajat