Selvitys eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä maakunnissa

ELPA-MAKU

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

selvittää eläinlääkäripalveluiden järjestämisvaihtoehtoja maakunnissa

Tuotokset

Hankeraportti