Uusi tieliittymä Elonkiertoon

ElonTie

Alkamispäivä

15.03.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Taustaa
Syyskuussa järjestettävässä Mansikissa käy noin 6000 vierasta ja lisäksi vielä pari sataa talkoolaista. Paikoitus on tapahtunut Luken parkkipaikoille ja pelloille, joilta on järjestetty bussi- tai traktorikuljetus messualueelle. Paikoitustilat ovat olleet useassa eri paikassa, jotenka liikenteen ohjaus on vaatinut paljon talkoolaisia. Myös mahdollisten hälytys- ja pelastusajoneuvojen liikkuminen messualueelle on ollut hieman ongelmallista.

Tavoitteet
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Elonkiertoon on suunniteltu uusi kulkuväylä, jonka alkupää on jo olemassa (tie lähtee vähän ennen Jokioisten kirkkoa Kirkkotieltä vasemmalle kohti Elonkiertoa). Olemassa olevaa tietä levennetään niin, että kaksisuuntainen liikenne tiellä mahdollistuu. Tietä jatketaan eteenpäin pitkin viemärilinjaa kunnes tullaan Ojaisille Elonkierron pellon laitaan makasiinin kohdalle. Tämä osuus tiestä rakennetaan alusta alkaen.

Perustelut
Uusi kulkutie tuo lisää paikoitustilaa Elonkierron alueelle, jolloin muuta paikoitustilaa ei tarvita myöskään Mansikin aikana. Tällöin ei myöskään tarvita erillistä kuljetusta parkkipaikalta messualueelle. Näin ollen uusi tie parantaa messuliikenteen turvallisuutta oleellisesti. Uusi tie tekee hälytysajoneuvojen liikkumisen sujuvammaksi ja yleisölle turvallisemmaksi. Mansikki ja sen rakentaminen ajoittuvat syksyllä koululaisten sesonkiaikaan Elonkierrossa ja saattavat aiheuttaa vaaratilanteita Ojaistentiellä. Uusi tie vähentää näyttelyn rakentamisesta aiheutuvaa liikennettä Ojaistentiellä ja näin ollen parantaa myös koululaisten turvallisuutta.
Myös muiden isompien tapahtumien yhteydessä Elonkierron nykyinen parkkipaikka täyttyy ja Ojaistentie ruuhkaantuu. Rakennettavaa tietä ja peltoparkkeerausta voidaan hyödyntää myös tällöin.

2) Toteutus
Tien rakentamisen hoitaa ulkopuolinen yrittäjä. Alustava tiesuunnitelma on tehty ja pyydetty tarjousta kolmelta yrittäjältä. Valmistelevat työt (muutaman puun kaataminen ym.) hoitaa Luke/Elonkierron henkilökunta, tarvittaessa Lions Club Jokioinen auttaa talkootyönä auttaa. Puut käytetään Elonkierron savusaunan lämmityspuina. Hanke on investointihanke. Hankkeen johdon, taloushallinnon ja raportoinnin hoitaa Luke, tien suunnittelun ja tarjouspyynnön Lions Club Jokioinen/kunnallistekniikan insinööri Risto Klemelä .

3) Tuotokset
Uusi tie Kirkkotieltä Elonkiertoon.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Uusi tie mahdollistaa Mansikkinäyttelyn kehittämisen ja jopa vielä suuremman ihmismassan vastaanottamisen tapahtumaan. Uusi tie parantaa Elonkierron alueen virkistäytymiskäyttömahdollisuuksia tarjoamalla uudenlaisia kävelyreittejä alueen asukkaille. Näin ollen se parantaa Jokioisten kunnan houkuttelevuutta asuinympäristönä etenkin lapsiperheille. Uusi tie tukee myös Elonkierron säilyttämistä osana Lukea ja samalla tukee Jokioisten kunnan työllisyyttä ja jatkossa myös koululaisten työllistämistä.

5) Asiakkaat
Mansikin järjestäjäorganisaatiot, Jokioisten kunta ja kuntalaiset, seudun muut kunnat ja niiden asukkaat, kaikki Elonkierron kävijät ja tapahtumiin osallistujat