Vesiruton ravinteet ja energia talteen

Elodea II

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on vieraslaji, joka voi muodostaa koko vesistön täyttäviä kasvustoja. Massakasvustoina vesirutto aiheuttaa haittoja järven ekologialle ja rajoittaa järven hyöty- ja virkistyskäyttöä. Hankkeen tavoitteena on löytää taloudellisesti kannattavia käyttötapoja vedestä poistetun vesiruton hyödyntämiseksi ja samalla parantaa vesistön hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa vesiruton soveltuvuudesta lannoitus- ja maanparannuskäyttöön sekä maatalouskoneiden hyödyntämismahdollisuudesta vesiruton korjuu- ja käsittelyketjussa. Lisäksi saadaan tietoa vesirutolle sopivista säilöntämenetelmistä, joiden avulla nopeasti pilaantuva kasvimassa voidaan säilöä myöhempää biokaasutus- tai maanparannuskäyttöä varten. Tulosten pohjalta kehitetään yrityskonsepteja, joilla vesiruton keräämisestä ja jatkokäytöstä saadaaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa.