Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)

Elastinen

Alkamispäivä

01.06.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

ELASTINEN-hankkeessa selvitetään, miten sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien hallintaa voidaan kehittää edelleen käyttäen hyväksi tehtyä, pitkäjänteistä sopeutumistutkimusta, uusinta kansallista ja kansainvälistä tietoa ja modernia tiedonvälitystä. Lähtökohtaisesti ELASTINEN-hankkeessa kehitetään tutkimustietoon perustuvia sopeutumista tukevia informaatiopalveluita ja vahvistetaan Suomen sisäistäsyhteistyötäheri toimialojen välillä. Tällä monen kokeneen toimijan (IL, SYKE, LUKE, THL, Gaia, HY) yhteisellä hankkeella pyritään erityisesti lyhyen aikavälin ennakoinnin ja ilmastonmuutoksen epävarmuuksien, mahdollisuuksien sekä riskitiedon läpinäkyvyyden, hyödynnettävyyden ja saatavuuden parantamiseen.

ELASTINEN-hankkeen päätavoitteena on löytää ratkaisuja sille, miten suomalainen yhteiskunta ja sen eri toimialat voivat vahvistaa sopeutumistaan ilmastonmuutokseen lyhyellä aikavälillä ja parantaa sään ääri-ilmiöihin liittyvien riskien hallintaa ja arviointia kansallisen sopeutumissuunnitelman mukaisesti. Hanke selvittää mahdollisuuksia sekä kansainvälisestä että kotimaisesta näkökulmasta. Toimenpiteiden tasolla tarkastellaan ensisijaisesti sopeutumissuunnitelman vuoteen 2022 ulottuvaa aikajännettä, mutta työssä arvioidaan myös, miten toimenpiteet vaikuttavat kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin keskipitkällä (2030–2050) ja pitkällä aikavälillä (2050–2100).