Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys

Eläinsuojeluvalvontaa koskeva selvitys

Alkamispäivä

04.02.2016

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan eläinsuojelulain kokonaisuudistusta. Yksi keskeisimpiä uudistuksessa ratkaistavista kysymyksistä on se, miten eläinsuojeluvalvonta tulisi jatkossa järjestää. Valvonnan järjestämisen vaihtoehdoista on teetetty selvitys, mutta asian linjaamiseksi tarvitaan jatkoselvitys. Valvonnan järjestämiseksi on tarpeen laatia etenkin selvitys, jossa arvioitaisiin tarkemmin muun muassa eri valvontavaihtoehtojen resurssitarvetta ja kustannuksia.

2) Toteutus

Eläinsuojeluvalvonnan osalta selvitetään, mikä on eläin suojeluvalvonnan resurssitarve eri vaihtoehdoissa käyttäen eri sidosryhmien ja viranomaisten keräämiä tietoja. Lisälsi laaditaan laskelmat/arviot siitä, miten kustannustehokkaita eri vaihtoehdot valvonnan toteuttamiseksi ovat.

3) Tuotokset

Vastauksen lainsäädännön valmistelun tueksi em. kysymyksiin.
Raportti, jossa kerrotaan selvityksen tulokset.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Selvityksen tulokset vaikuttavat suoraan em. lainsäädännön valmisteluun sekä auttavat eläinlääkintöalan resurssien mitoittamisessa.

5) Asiakkaat
MMM & lainsäädäntöprosessiin osallistuvat tahot.