Suomen kansallisen geenivaraohjelman eläingeenivarasektorin toimeenpano

ELÄINGEENIT Suomen kansallisen

Alkamispäivä

01.01.1986

Päättymispäivä

31.12.2030

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Luonnonvarakeskus koordinoi Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallista geenivaraohjelmaa. Kotieläinten osalta ohjelmalla turvataan kansalliset eläingeenivarat nykyistä ja tulevaisuuden maatalous- ja elintarviketuotantoa ja muuta käyttöä varten. Näin Suomi omalta kansalliselta osaltaan ylläpitää kesytettyjen eläinten geneettistä monimuotoisuutta. Monimuotoiset eläingeenivarat ovat kotieläinten jalostuksen ja kotieläinjalostukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön ehdoton perusta. Kunkin eläinlajin sisäiset rotujen väliset ja rodun yksilöiden väliset geneettiset erot (jälkimmäinen kuvaa rodun sisäistä monimuotoisuutta) muodostavat tärkeimmän resurssin eläinten ominaisuuksien kehittämiseksi jalostusvalinnan ja risteytysten keinoin. Kansallinen eläingeenivaraohjelma koskee seuraavia eläinlajeja: hevonen (Equus caballus), kana (Gallus gallus domesticus), koira (Canis lupus familaris), lammas (Ovis aries), mehiläinen (Apis mellifera), nauta (Bos taurus), poro (Rangifer tarandus), sika (Sus scrofa) ja vuohi (Capra hircus). Eläingeenivaraohjelmassa huomioidaan alkuperäiset kotimaiset rodut ja Suomeen vakiintuneet tuontirodut. Ohjelmassa huomioitavat rodut ovat geneettisesti erilaistuneet muista saman lajin eläinroduista tai niillä on perinnöllisiä erityisominaisuuksia tai niillä on useita kymmeniä eläinsukupolvia kestänyt jalostushistoria maassamme. Rotujen perinnöllistä monimuotoisuutta ylläpidetään in vivo ja in vitro -mentelmin, toisin sanoen on perustettu säilytyskarjoja ja alkuperäisrotujen ylläpitoon on saatavana maatalouden erityistukiin kuuluvaa alkuperäisrotujen kasvatustukea sekä pakastamalla eläinrotujen geneettistä materiaalia (alkioita, siemennestettä).