Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta

EläinBioTurva

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

30.06.2020

Tavoitteet

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla. Myös tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto tuovat uusia haasteita bioturvallisuudesta huolehtimiseen. Hankkeen tavoitteena on tehokkaalla tiedonvälityksellä parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja siten edistää kilpailukykyistä suomalaista tuotantoa.

Tuotokset

Tiedonvälityshankkeessa kootaan yhteen ja välitetään tietoa bioturvallisuuden eri osa-alueilta, kuten tautisulun ja suojavaatteiden käyttö, eläinten hankinta, raatojen säilytys ja hävittäminen, rehuhygienia, tilojen puhtaanapito ja tilan logistiikka. Hanke tuottaa muun muassa kirjallista tiedotusmateriaalia, hyvän käytännön ohjeita ja videoita, ja järjestää webinaareja ja tiedonvälitysseminaareja.