Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys,

Alkamispäivä

01.05.2013

Päättymispäivä

31.05.2015

Tiivistelmä

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke tuottaa tietoa luonnonympäristöjen ekosysteemipalvelujen yhteydestä ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Hanke pyrkii lisäämään ekosysteemipalvelujen terveyshyötyjen ymmärtämistä ja huomioon ottamista esimerkiksi alueiden käytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hoidossa. Suomeen pyritään luomaan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin liittyviä ekosysteemipalveluja tarkasteleva tieteidenvälinen yhteistyöverkosto.

Hankkeeseen osallistuu alan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä päättäjiä. Hankkeen työtapoina käytetään työpajoja, medialle suunnattua seminaaria, internetiä sekä kansalaisten, tutkijoiden ja päättäjien paneelia, jotta hankkeella olisi laajempaa vaikuttavuutta. Hankkeen tuloksista laaditaan myös yleistajuinen kirja.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt