Uudistuva Elonkierto

EkKe

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tavoitteena on tuoda Luken uusinta tutkimustietoa ja ajankohtaisia hankkeita Elonkiertoon entistä monipuolisemmin sekä profiloida Elonkiertoa tiedepuistona. Myös digitekniikka otetaan käyttöön kohteiden esittelyssä ja tapahtumakonseptia uudistetaan. Pyrkimyksenä on aktivoida alueen asukkaita, erityisesti nuoria, mukaan toimintaan sekä saada uusia yhteistyökumppaneita.

Tuotokset

Hankkeen tuotoksena Elonkiertoon rakennetaan uusi tutkimuksen esittelykohde, tehdään puiston markkinointi- ja virtualisointisuunnitelma sekä esittelyvideo. Elonkierron makasiinille rakennetaan näyttelyjä, järjestetään teemailtoja, tiedeluontokouluiltoja ja taidetyöpajoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.