Eläinten hyvinvointi ja tuotannon hallinta

EHYT

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

EHYT hankkeen yleinen tavoite on lypsylehmien hyvinvoinnin varmistaminen paremman tuotantoteknologian ja tuotannon hallinnan keinoin. Hankkeen täsmennetty tavoite on Maaningan navetan (MTTCowLab/Maaninka) tutkimusinfran kehittäminen sekä ylläpito ja markkinointi tutkimusten rahoittajille ja tutkimusyhteistyökumppaneille. Tutkimuksellinen päätavoite on tiedon tuottaminen sellaisten informaatiojärjestelmien kehittämiseksi, joilla maidontuotanto voidaan dokumentoida markkinoiden ja sidosryhmien tarpeita vastaavasti, ja jolla tuotantoa voidaan ohjata reaaliaikaiseen informaatioon perustuen.Keskeisimpinä tutkimuskysymyksinä ovat: 1. Eläinten hyvinvointiin, tuotanto-olosuhteisiin sekä terveyteen ja tuotokseen liittyvät mittausmenetelmät ja niiden kehittäminen. 2. Eri laitteista saataviin yhdistettyihin mittaustietoihin perustuva tietojen analysointi ja tiedonlouhinta, joiden avulla selvitetään, mitä kannattaa mitata ja miten. 3. Mahdollisuus kehittää maitotilojen päätöksentekoa varten uusia ja parempia apuvälineitä, jotka hyödyntävät mahdollisimman reaaliaikaista tietoa.