Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi – Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena

Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet m

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Projekti on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimivan Yhteispohjoismainen metsäntutkimus (SNS) – yhteistyöelimen rahoittamaa hanketta ”Ehkäisevät ja vahvistavat toimenpiteet metsätuhojen vähentämiseksi – Phytophthora-taudit tarkastelun kohteena”. Hankkeessa on mukana Suomen (Luonnonvarakeskus) lisäksi edustajia Pohjoismaista ja Baltiasta. Phytophthora-lajien aiheuttamat tuhot metsäpuille ja muulle metsäluonnolle eri puolilla maailmaa ovat voimakkaasti lisääntyneet viime vuosina ja yksi merkittävä tekijä tässä on ollut lisääntynyt taimikauppa tarhojen välityksellä. Hankkeessa kartoitetaan Phytophthora -lajien levinneisyyttä taimitarhoilla ja luonnonympäristöissä sekä kehitetään keinoja infektioiden ehkäisyyn ja torjuntaan. Hanke liittyy ministeriön tulostavoitteisiin metsien monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisen sekä ympäristönsuojelun kautta. Luken toiminnan ja tutkimuksen päämääriin kuuluu ylläpitää metsiemme tuotantoa, monimuotoisuutta ja metsien / luonnon tarjoamia hyvinvointia lisääviä aineettomia arvoja ja näitä kaikkia kasvintuhoojat uhkaavat. Hanke pyrkii tuottamaan tietoa, jota voidaan soveltaa metsäpuuntaimien ja luonnonmetsien terveyden kohentamiseen erityisesti haitallisten Phytophthora-lajien suhteen.