Efficient and gentle forest operations

EFFORTE

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Projektissa tavoitellaan kestävämpää ja tehokkaampaa metsätaloutta lisäämättä kuormitusta ympäristölle ja maaperälle. Projekti on osa työtämme kilpailukykyisen biotalousyhteiskunnan luomiseksi ja alueellisen talouskehityksen tukemiseksi.

Lue lisää: www.luke.fi/efforte

Tuotokset

Projektissa tuotetaan ja pilotoidaan erilaisia big dataa hyödyntäviä metsänhoidon – mm. täsmämetsätalouden – sovelluksia.