Efficient and gentle forest operations

EFFORTE

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

31.10.2019

Tiivistelmä

The project aims to create novel knowledge, methods and instructions that will lead to substantial increase in work productivity of tree harvesting and silvicultural activities as well as increase of productivity of wood production. Development of work procedures and enhancement of forest work productivity is based on the premise that environmental influence of forest work will concurrently be decreased.
The project tackles the aims by focusing the research on the following themes
-Basic components of soil trafficability
-Giant leap in silvicultural operations
-Gentle and efficient work processes by intelligent selection of right equipment and timing of forest operation

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Projektissa tavoitellaan kestävämpää ja tehokkaampaa metsätaloutta lisäämättä kuormitusta ympäristölle ja maaperälle. Projekti on osa työtämme kilpailukykyisen biotalousyhteiskunnan luomiseksi ja alueellisen talouskehityksen tukemiseksi.

Lue lisää: www.luke.fi/efforte

Projektissa tuotetaan ja pilotoidaan erilaisia big dataa hyödyntäviä metsänhoidon – mm. täsmämetsätalouden – sovelluksia.