Genetically modified cell model for bovine mastitis

editMASTITIS

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Nykyisiä genomieditointimenetelmiä (esim. CRISPR/Cas9) hyödyntämällä voidaan esimerkiksi tutkia biologisten systeemien toimintaa ja lisätä ymmärrystä vaikkapa tautiresistenssistä. editMASTITIS -projektin tavoitteena on A) ottaa käyttöön CRISPR/Cas9 -menetelmä sekä B) hyödyntää menetelmää naudan utaretulehdukseen liittyvän kandidaattivariaation validoinnissa ja mutaation vaikutusten tutkimisessa. Genomieditointi tehdään naudan utare-epiteelisoluista tuotetussa solulinjassa.

Tuotokset

Projektissa pystytetään Luken laboratorioon CRISPR/Cas9-menetelmään perustuva genomieditointimenetelmä.