Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems

EcoRiver

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.08.2023

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää integroitu arviointimenetelmä ja tutkia kokonaisvaltaisesti säänneltyjen jokien kustannuksia ja hyötyjä.

Tuotokset

Tuotetaan uutta tietoa rakennettujen jokien ekosysteemipalveluista ja niiden arvosta erilaisissa lyhytaikasäännöstelelyn virtaamatilanteissa sekä vesivoiman merkityksestä muuttuvilla sähkömarkkinoilla.