Diverse and clean forests – successful bioeconomy

ECODIVE

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

ECODIVE-projektin tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta ympäristötekijöistä, jotka säätelevät metsien luonnontuotteiden satoisuutta ja niiden sisältämien funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksia talousmetsissä koko niiden kiertoaikana.

Tuotokset

Tuotamme NONWOOD PACKAGE -tietopaketin, johon kootaan projektin tulokset ja ajankohtaista tietoa metsämarjoista ja muista metsien luonnontuotteista, kuten:
– tietoa metsänhoidon ja ympäristötekijöiden vaikutuksista metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopotentiaaliin. 
– paikkatietoa metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopoteniaalista ja ns. ”hot spot” -alueista.
– tietoa siitä, miten kasvupaikka vaikuttaa mustikan antosyaanipitoisuuteen.