ECA Economics of aquatic foodwebs

ECA Economics of aquatic foodwebs

Alkamispäivä

01.09.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan maatalouden rannikkovesiin kohdistuvan fosforikuormituksen rehevöittävän vaikutuksen vähentämistä vähäarvoista kalaa poistamalla ja toimenpiteen vaikutuksia ekosysteemissä. Ekosysteemivaikutuksia kuvaavaan malliin yhdistetään taloudelliset muuttujat ja verrataan poistopyynnin kustannuksia ja hyötyjä muihin kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin.