Early Warning -digipalvelu viljojen hometoksiiniriskin hallintaan

Early Warning

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on pienentää hometoksiiniriskiä ottamalla käyttöön digitaalisesti reaaliaikaista tietoa viljelijän tekemistä viljelytoimenpiteistä, kasvukauden aikaisista mittauksista ja sääolosuhteista ja liittää tieto ketjussa liikkuvaan viljaan.

Tuotokset

1. Early Warning -digipalvelu viljojen hometoksiiniriskin hallintaan
2. Kasvukauden aikaisten pikamittausten käyttöönotto
3. Kasvipatogeenihyökkäyksen aiheuttamat muutokset kasvisoluissa vs. vaikutukset sekundaarimetaboliittien laatuun ja pitoisuuksiin
4. Laatuviljan tuotanto.