Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan ojitetuilla, heikkotuottoisilla/ rahkasammaleen noston jälkeisillä/turvemailla

Drosera_pilotti 2016-2019

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Tutkia ja selvittää kihokin kasvatusta lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan metsätaloudellisesti heikkotuottoisilla tai rahkasammaleen noston jälkeisillä turvemailla, testaten myös kihokin vaikuttavia yhdisteitä ja kasvullista lisäämistä solukkoviljelyllä.

Tuotokset

-Saadaan tietoa kihokin lääkekasvina vaikuttavista aineista, kihokin bioaktiivisuudesta sekä sen kasvullisesta lisäämisestä,
-Kehitetään viljelymenetelmää ojitetuille, heikkotuottoisille turvemaille, erityisesti rahkasammaleen korjuun jälkeen.
-Selvitys kihokin luont. esiintymisestä P-Satakunnan soilla.
– Aktivoidaan paikallisia vilejlijöitä, maanomistajia, luontaistuotefirmoja mahd. kihokin sopimusviljelyyn.