Fusarium toksiinien hallinta viljaketjussa moniosaajaverkoston avulla

DONCONTROL Fusarium toksiinien

Alkamispäivä

01.02.2015

Päättymispäivä

31.03.2019

Tavoitteet

Tämän hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada uutta tietoa Fusarium-sienten ja toksiiniresistenssin esiintymisestä kaurassa ja mahdollisuuksista siirtää kestävyyttä lajikkeisiin. DON-toksiinin muodostumisesta saatavan tiedon avulla kehitetään edelleen riskinarviointia tiloilla. Korjuutähteen käsittelyn vaikutusta Fusarium-tartuntaan selvitetään osana tutkimusta. Lisäksi selvitetään tulevaisuuden hallintakeinoja viljan saastunnan ehkäisyyn ja saastuneiden viljaerien käsittelyyn.

Tuotokset

– toksiiniriskin ennuste -tieto lajikkeidenkauralajikkeiden kestävyyseroista – uusia kauraristeytyksiä – kirjallisuustutkimus toksiinien uusista hallintamenetelmistä – tietoa toksiininmuodostuksen etenemisestä