Fusarium- toksiinien hallinta viljaketjussa moniosaajaverkoston avulla 2

Doncontrol 2

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Suomessa viljeltävän kauramateriaalin Fusarium-kestävyyden taso on heikko. Korkeassa Fusarium-riskissä myös muita kestävämmät lajikkeet altistuvat, ja DON-pitoisuudet ovat suuria. Nykyisessä kaura-aineistossa näyttäisi olevan eroja lähinnä alttiuden voimakkuudessa. Kauran Fusarium-kestävyyttä pyritään parantamaan lajikejalostuksen hyödyntämällä parhaita kestävyyslähteitä.

Tuotokset

tietoa kauran Fusarium-resistenssistä ja kestävyyden siirto uusiin risteytysjälkeläisiin. Viljelyssä olevien kauralajikkeiden Fusarium- ja toksiinikestävyys.