Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa

Diverfarming

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.04.2022

Tavoitteet

Diverfarming -hankkeen tavoitteena on tunnistaa sekä ympäristön että talouden kannalta kestäviä vaihtoehtoja viljelyn monipuolistamiseen useissa jäsenmaissa.

Tuotokset

1) Verkkosovellus, joka auttaa soveltuvan viljelyjärjestelmän valinnassa
2) Ohjeisto kestävien monipuolisten viljelykiertojen toteutukseen
3) Työkalu arvoketjujen kehittämiseen
4) Suorakylvölaitteen prototyyppi
5) Verkosto viljelijöille, jotka kehittävät monipuolista viljelyä
6) ”White paper” politiikkatueksi