Viljelyjärjestelmien monimuotoistaminen ilmastoviisaasti

DivCSA

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.08.2022

Tavoitteet

DivCSA-projekti tähtää pohjoisten viljelyjärjestelmien monipuolistamiseen ilmastoviisaasti.

Tuotokset

Projektissa kehitetään integroivia menetelmiä, joilla voidaan arvioida monimuotoistettavien viljelyjärjestelmien merkitystä tuotannolle, tukea tuotantojärjestelmien
ilmastokestävyyttä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.