Digitalisaatio – mahdollisuudet käytännön sovelluksiksi

DIGITALIS

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Tunnistaa ensisijaiset sovellusalueet, kehittää menetelmät ja arvioida niiden suorituskyky kaukokartoitusaineistojen reaaliaikaiselle, monipuoliselle ja laajamittaiselle käytölle maataloudessa sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet tehostaa ennustamista, tilastointia ja seurantaa sekä tarkentaa niiden mittakaava peruslohkotasolta lähteväksi, alue- ja tilatason kattavaksi sekä edelleen koko valtakunnan tasolle ulottuvaksi.

Tuotokset

Internet-pohjaiset palvelut mukaan lukien Luken Taloustohtori