Aineistovirran digitaaliset ratkaisut

DigitalDataFlows

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Luken keskeisenä strategisena vahvuutena on tuottaa ja tarjota aineistoaikasarjoja (dataa) luonnonvaroista ja luontoekosysteemeistä boreaalisella ja arktisella vyöhykkeellä. Tutkimustiedot ja -aineistot sekä modernit tutkimusympäristöt kiinnittyvät kansainvälisiin ja kansallisiin tietotarpeisiin. Projektissa modernisoidaan tietovirtoja tiedon keruukohteilta aina käyttäjille.

Tuotokset

.