Digipaali – tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan

DigiPaali

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

1. Pilotoida soveltuvaa rehupaalien langatonta tunnistusteknologiaa
2. Kehittää pilvipohjainen palvelu taustajärjestelmineen ja käyttöliittymineen
3.Selvittää uusia liiketoimintamalleja ja palvelumuotoja
4. Aktiivinen tiedotus.

Tuotokset

Sähkinen rehupaalien varastokirjanpitojärjestelmä.