Data to Intelligence Tekes 340/12

DIGILE

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Luken tavoitteina on tutkimusohjelman muiden tutkimus- ja yrityspartnereiden yhteistyönä kerätä ja hyödyntää metsiä koskevaa monilähteistä tietoa (Big Dataa) metsien rakenteen, puuston kasvun ja puiden raaka-aineominaisuuksien kuvaamisessa ja niiden kehityksen ennustamisessa. Tavoitteena on nykyistä kustannustehokkaampi tiedon hyödyntäminen sekä mallien ja ennusteiden tarkkuuden ja luotettavuuden parantaminen. Luke kehittää yhteistyössä teollisuuspartnereiden kanssa myös metsänkasvatuksen ja puunkorjuun arvoketjun eri vaiheissa sovellettavia päätöstukijärjestelmiä, jotka voivat tehokkaasti hyödyntää ajantasaista monilähdeaineistoa. D2I-ohjelman yhteistyökumppanien ja verkoston avulla tehtävä tutkimus voidaan suunnata elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisimpiin teemoihin, koota eri alojen osaajia yhteen ja soveltaa uudenlaisia menetelmällisiä ratkaisuja tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Samalla voidaan lisätä merkittävästi lisätä tuotetun tiedon vaikuttavuutta. D2I-ohjelnmassa muodostetut yhteistyöverkostot mahdollistavat entistä monipuolisemman ja monitieteisempiä tutkimuksen, joka vahvistaa myös Luken osaamista ja toiminnan vaikuttavuutta.